wywiad

WYWIAD GOSPODARCZY I USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Nasza spółka oferuje usługi z zakresu wywiadu i kontrwywiadu biznesowego, sprawdzania wiarygodności i rzetelności
kontrahentów oraz poszukiwania majątku dłużników. Nasz personel i partnerzy posiadają wiedzę i umiejętności w opisywanym
obszarze poparte wieloletnim doświadczeniem w realizacji tego typu świadczeń wywodzącym się z agend i instytucji rządowych
oraz nabyte w prywatnych śledztwach finansowych. Współpracujemy również z ekspertami z wielu dziedzin zarówno z obszaru
informatyki śledczej jak i audytu śledczego.

Naszym atutem jest zdolność do wydobycia na światło dzienne ukrytych informacji oraz ustalenie kluczowych zależności lub potencjalnie szkodliwych powiązań, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych. W swoich działaniach poprzez prezentowanie precyzyjnych, rzetelnych i szczegółowych informacji pomagamy klientom ujrzeć sytuację w wielu aspektach, co pozwala im na podejmowanie świadomych decyzji. W drodze wykonywanej usługi uwzględnimy wszystkie elementy umożliwiające odzyskanie Państwa należności lub dogłębną weryfikację potencjalnego kontrahenta. Skontrolujemy czy dany dłużnik korzystał z nieznanych rachunków bankowych, współpracował z innymi instytucjami finansowymi, posiada samochód czy udziały w innym przedsiębiorstwie, o istnieniu którego nie byli Państwo świadomi.

Jako produkt finalny usługi otrzymają Państwo raport zawierający kompleksowe informacje na temat kontrahenta, pozwalające na podjęcie wiążącej decyzji o nawiązaniu bądź rezygnacji ze współpracy bądź też dokładne oraz szczegółowe wskazania i informacje konieczne do sprawnego wyegzekwowania roszczeń egzekucyjnych. Świadczy kompleksowe usługi z zakresu sprawdzania wiarygodności i rzetelności kontrahentów. W każdym przypadku kierujemy się uwagami Zlecającego zawierającymi wymagania oraz obszary podlegające weryfikacji. Jako produkt naszej usługi klient otrzymuje raport zawierający kompleksowe informacje na temat kontrahenta, pozwalające na podjęcie wiążącej decyzji o nawiązaniu bądź rezygnacji ze współpracy.

Oferujemy Państwu szereg możliwości i form wykonywania usług, począwszy od zleceń jednorazowych „ad hoc” przez umowy długoterminowe lub abonamenty.
Realizujemy również usługi dodatkowe jak np. wykrywanie urządzeń podsłuchowych, kontrolę ruchu towarowego albo zapewnienie bezpieczeństwa transakcji handlowych.

Team
All Seasons IBS SA