usługi informatyczne

Spółka All Seasons IBS SA świadczy usługi teleinformatyczne w postaci:

 • udostępnienia i utrzymania struktury informatycznej będącej w posiadaniu klienta lub jego zarządzie,
 • zapewnienia możliwości wykonywania połączeń telefonicznych w udostępnionej strukturze informatycznej,
 • archiwizowania w postaci elektronicznej rozmów wykonywanych za pomocą udostępnionej struktury informatycznej
  i wynajętego sprzętu telekomunikacyjnego,
 • udostępnienia aplikacji komunikatora internetowego Skype for Business online, usług pakietowych Business Premium
  oraz Exchange w domenie klienta lub założonej dla klienta i utrzymania w niej kont dla wskazanych użytkowników,
 • administrowania zasobami zgromadzonymi w bazach MS-Sharepoint w domenie klienta ( i w określonych subdomenach), administrowania kontami użytkowników w domenie klienta
  (i w określonych subdomenach) zgodnie ze wskazanymi parametrami oraz poświadczeniami oraz wykonywania działań konserwacyjnych i aktualizacyjnych w celu utrzymania bieżącego dostępu do baz, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wydajności usługi lub jej zawieszenia w sytuacji otrzymania takich informacji od podmiotu udostępniającego zasoby i usługi sieciowe.

Spółka dysponuje sprzętem elektronicznym, który może zostać wynajęty lub udostępniony klientowi (w zależności od umowy) w postaci min.:

 • aparatów telefonicznych IP Phone firmy Cisco,
 • sprzętu komputerowego,
 • elementów sieciowych jak routery switche, zasilacze sieciowe itp.

Posiadamy również sprzęt audiowizualny do prowadzenia prezentacji multimedialnych, konferencji itp.

Team
All SEASONS IBS SA